Over wijkhuis de Haard

Wij(k)huis de Haard

Voorlopers van Wijkhuis de Haard

D’n Iemhof, Ons Huis van de wijk en de Spil

Er is een drietal locaties dat samen komt in Wij(k)huis de Haard. Allen zijn betrokken geweest bij de voorbereiding voor Wij(k)huis de Haard.

D’n Iemhof

Het verhaal begint bij wijkcentrum d’n Iemhof. Het was Wijkstichting Rucrea die het initiatief nam voor een nieuw wijkcentrum en Rucrea stond ook aan de wieg van Stichting Wijkcentrum Ruwaard (07-09-1071). Het gebouw werd in 1975 opgeleverd met als doel een plek te bieden voor ontmoeten en gezellig samenzijn in de Ruwaard. In de loop der tijd heeft d’n Iemhof zich ontwikkeld naar een vergader en verhuurcentrum voor verschillende verenigingen en huisvest een biljartcentrum waar bewoners en verenigingen terecht kunnen. Ook is er een gezondheidscentrum gevestigd met 2 huisartsenpraktijken en een praktijk voor fysiotherapie. Het gesloten en gedateerde gebouw nodigt niet uit tot spontaan een bakje koffiedrinken, ook al is de gastvrijheid van de betaalde krachten groot. In gezamenlijk overleg tussen gemeente, woningcorporatie BrabantWonen en de beheerstichting is besloten om het pand te slopen en een nieuw wijkcentrum te bouwen in de plint van de naastgelegen Sterrebosflat. Daarbij is het bestuur van SWR gevraagd om het nieuwe wijkcentrum samen met bewoners en andere partijen in de wijk vorm te geven, zodat het een echte ontmoetingsplek voor de Ruwaard wordt.

Ons Huis Van de Wijk

Ons Huis van de Wijk (gestart in 2018), voortgekomen uit de Proeftuin (zie §1,4), is een ontmoetingsplek voor alle inwoners van de wijk Ruwaard in Oss. Dit huis is van, voor en door bewoners uit de wijk. Iedere buurtbewoner kan gebruik maken van de diverse ruimtes die beschikbaar zijn. In de afgelopen 3 jaar is het aantal bezoekers en activiteiten zo hard toegenomen dat er nauwelijks nog ruimte is voor uitbreiding. Ook bieden beroepskrachten van zorg en welzijnpartners hier hun diensten aan. De plek is laagdrempelig door de gastvrijheid en huiselijkheid, het gratis (gesubsidieerde) bakje koffie en thee en het feit dat je niets hoeft en je aanwezigheid wordt gewaardeerd. Steeds meer kwetsbare bewoners weten de weg te vinden.
De locatie van Ons Huis van de Wijk staat op de nominatie om gesloopt te worden. Ons Huis van de Wijk maakt gebruik van het gebouw met een soort ‘antikraak’ constructie. De Wijkraad Ruwaard en Wijkstichting Rucrea vonden het een logische zet om in het nieuwe wijkcentrum plek te bieden aan alle gebruikers van Ons Huis van de Wijk. Hoewel veel van de huidige activiteiten makkelijk opgaan in Wij(k)huis de Haard, houden we ook rekening met de kwetsbare doelgroep die niet zomaar een huiskamer vol reuring binnenloopt. Daarom zorgen we ervoor dat er voor deze groep een eigen rustige plek is, met, indien nodig, een eigen ingang. Het uitgangspunt blijft wel om zoveel mogelijk groepen samen te brengen.

De Spil – Sterrebosflat

De Sterrebosflat is het bezit van woningcorporatie BrabantWonen. Omdat dit een voormalige serviceflat was voor 55 jaar en ouder wonen er nu nog veel ouderen. Brabant Zorg heeft tot maart 2021 (tot de corona uitbraak) in de Spil, de ontmoetingsruimte van de flat, dagbesteding en maaltijden geboden aan kwetsbare ouderen. Ook werd de ontmoetingsruimte gebruikt voor diverse activiteiten. Tijdens de Coronatijd heeft SWR samen met de vrijiwilligers de maaltijdvoorziening overgenomen.
Na de bouw van Wij(k)huis de Haard in de plint van de flat wordt de Spil samen met het oude wijkgebouw d’n Iemhof gesloopt om plaats te maken voor een nieuw gezondheidscentrum en meer parkeerplekken. Om van Wij(k)huis de Haard een echte eigen plek te maken hebben we bewoners betrokken bij het maken van plannen en de inrichting. We hebben in de beginperiode het gezamenlijk eten en activiteiten voortgezet met een team dat ook mee zou gaan naar Wij(k)huis de Haard. Op die manier hoopten we de overstap zo makkelijk mogelijk te maken. Door Corona hebben we de activiteiten moeten stoppen en zijn we na een korte tussenpauze doorgegaan met het verstrekken van maaltijden aan huis. Deze groep was veel kleiner dan de eerdere groep. Ook zijn we vrijwilligers kwijt geraakt.

Wijkhuis De Haard

Copyright: 2021

Vormgeving:

Web en Logo